Huszonötödször versenyeztek a legjobb helyesírók

2017-04-18 10:01:18

 

„Adj szárnyat azoknak, akiket szeretsz, hogy repülhessenek, gyökeret, hogy visszajöjjenek és okot, hogy maradjanak!” (Dalai Láma) Jánoshidán immár huszonötödik alkalommal rendezték meg a jászsági helyesíró versenyt.


Horváthné Szabó Katalin – szervező – meghívó levelében leírta: „Sok, a tantárggyal kapcsolatos versenyt írnak ki különböző szervezetek, főként irodalomból próza- vagy versmondó versenyt valamely évforduló vagy jeles nap kapcsán. Ezek értékelése eléggé szubjektív, van viszont a tantárgyon belül egy olyan rész, amely adekvátan mérhető: ez a helyesírás. Idén külön feladatunknak tekintjük, hogy A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának változásaira feladatokon keresztül hívjuk fel a tanulók figyelmét. Amikor életre hívtuk ezt a versenyt, az a cél vezérelt bennünket, hogy a környékbeli iskolák tanulóinak objektív megmérettetési lehetőséget adjunk helyesírásból, stilisztikából. Három korcsoport számára írjuk ki a versenyt: már a 3-4.-es korosztálynak is vannak nyelvtani ismeretei, az 5-6. osztályosok ebben az időszakban tanulják a helyesírási szabályokat, a 7-8. osztályosoknak pedig már komplexebb feladatokat is adhatunk. Arra nagy figyelmet fordítunk, hogy minden csoport a korosztályának megfelelő mennyiségű és minőségű feladatot kapjon.”


A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatónője – Tóthné Eszes Éva – köszöntőbeszédében elmondta, hogy a helyesíró verseny ötlete egy egri cukrászdában született meg 25 évvel ezelőtt, egy a városban rendezett hasonló esemény után. Ezt követően Eszes Béla polgármester úr kiemelt figyelemmel köszöntötte a helyszínen lévő gyermekeket és felhívta a figyelmüket arra, hogy a megmérettetés után vár rájuk a jól megérdemelt pihenés. Hiszen a verseny a tavaszi szünet előtti napon került megrendezésre. A vendégeknek elmondta, az önkormányzat szívesen támogatja az esemény megrendezését és kollégáival együtt azt szeretnék, hogy mindenki valami szép emlékkel távozzon az esemény után és Jánoshidára mindig jó szívvel gondoljanak. Zsemberi Zoltán a Jászberényi Tankerületi Központ Igazgatója kifejezte reményét arra, hogy ez a verseny sok tanulsággal és a helyesírás fejlesztésével zárul majd. A verseny megnyitóján részt vett még: Dr. Voller Angéla jegyző és Gyenesné Tajti Ilona tanügyigazgatási referens.


A verseny ideje alatt, a felkészítő pedagógusoknak dr. Balázs László a Dunaújvárosi Egyetem főiskolai docense, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék vezetője tartott nagyon érdekes és interaktív előadást a tanári pálya nehézségeiről, érzelmekről, a tükörneuronokról, a gyerekekhez való pozitív vagy negatív hozzáállás viszonyáról.

 

alt
A feladatlapokat dr. Hulyák-Tomesz Tímea az Eszterházy Károly Egyetem főiskolai adjunktusa készítette el, majd a verseny végén ő értékelte a munkákat. Elmondta, hogy a közeljövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a külalakra, a pontos betűalakításra, a j és ly közötti különbségekre, az összetett szavakra. Nehézkesen ment a „jó” szó szinonimáit megtalálni, ez azt jelenti, hogy a szókincs gazdagsága még nem alakult ki. Az írásjelek használata hiányos volt. Elmondta azonban azt is, hogy a visszajelzések alapján a tollbamondás szövege kissé nehéz volt. Összességében nézve a több mint száz diák jól vette az akadályokat és elismerésre méltó volt a részvételük.

 

alt
Ezután a díjak átadására került a sor. Az okleveleket átadta: Mészárosné Vas Márta, dr. Hulyák-Tomesz Tímea és dr. Balázs László. Pócs János országgyűlési képviselő egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni az eseményen, de fontosnak tartotta a megyéből érkező gyerekek részvételét a helyesíró versenyen, ezért munkatársa köszöntötte a gyerekeket.


Gratulálunk minden versenyzőnek!


Hábenciusné Balla Andrea


Hír megosztása