Vallomások egy eltűnő világról

Jászapátin egy különös könyv bemutatóját rendezték múlt pénteken a művelődési házban. A Jászapátiak Baráti Egyesülete kiadásában jelent meg a Vallomások – Egy eltűnő világ emlékei Jászapátin és Jásziványon című kötet, melynek anyagát a Vándorffy János Honismereti Szakkör egykori és jelenlegi tagjai több évtizedes munkájuk során összegyűjtöttek, lejegyeztek.

A könyvbemutatón Lóczi Miklós, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. A könyv méltatója dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője volt. Felidézte gyermekkorát, az ágói évek hangulatát. Mint mondta, az egyszerűség mellett a rend a környezetben és az emberek között nagy ereje volt a korábbi életformának. A kötet hatvan adatközlője közül csak egyet ismert, de a kiterjedt tanyavilág életét mégis felidézte. A kötetben helyet kapott 170 dolgozat óriása tudat- és élményanyagot koncentrált és különös személyiségeket mutat be. Szólnak az írások a kirajzásokról.Némelyek csodálatra méltó emlékezetről tettek tanúbizonyságot.  Nagyrészt komoly, helyenként komor hangulatot áraszt a könyv.

altAz új kötet különös volta abban rejlik, hogy alap a néprajzi, helytörténeti kutatások számára, hiszen igen jelentős adattár az elmúlt száz év paraszti életéről. Ennek következtében egyedi, unikális alkotás, amely újabb kutatási tendenciák lehetőségét teremtette meg. Nagy érték ugyanakkor, hogy a könyvben szinte nem lelhető hiba. Tiszta, szép könyv, amely felidézi egy népcsoport életének szépségét, tragédiáit, hangulatát.

Lóczi Miklós elismerését fejezte ki Molnárné Szikszai Klárának, Stuchlik Józsefnénak és dr. Suba Györgynének a könyv születésében szerzett érdemeikért. A kötet szerkesztője dr. Suba György né utalt a kezdetekre, amikor a tanyavilág emlékeinek sok írásos anyaga összegyűlt, s melynek feldolgozása, válogatása nem volt kis munka. Köszönetet mondott a már elhunyt Berki Istvánnak, Rusvai Lászlónak, Tóth Jánosnak, a Jász Múzeum egykori igazgatójának, akik a gyűjtés kezdetén fontos feladatokat láttak el. Megköszönte a legsokoldalúbb adatközlőnek, Tajti Sándornak kiemelkedő munkáját.

A könyvbemutató hangulatát, színvonalát emelte az öttagú, Kalandozó jászok nevű négy fúvósból és egy dobosból álló együttes, mely népdalok után karácsonyi dallal búcsúzott.

Farkas Ferenc


Hír megosztása