Nem a sok harc, a végeredmény számít - Beszélgetés ifj. Sisa Béla műemléki szakügyintézővel

2017-03-30 11:07:33

 

Jászberény és a Jászság kiterjedt határa szerencsére tele van szakrális emlékekkel, műemlékekkel, melyek sokat mesélnek az itt éltek múltjáról. Ezek az út menti emlékhelyek, keresztek, kőképek, de az építmények is jó kezekben vannak az utóbbi évtizedekben. A megyei műemléki felügyelet jeles szakembere, ifj. Sisa Béla ugyanis itt is él. Immár több évtizedes munkássága során több tucatnyi épület, építmény, kegyhely újulhatott meg, s lett olyan, amilyen felállításakor, létesítésekor lehetett.


altBeszélgetésünknek több oka is volt. Március 15-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya szakreferense kitüntetést kapott, miniszteri dicséretben részesült. Az indoklás szerint: ”huzamos időn át magas szakmai színvonalon végzett szakmai munkája” okán.  Pályaválasztása nem volt véletlen, hiszen édesapja, id. Sisa Béla Ybl-díjas és Kós Károly díjas építész – aki egykor az Országos Műemléki Felügyelőségnél dolgozott –, így fia már kis gyermekként megismerhette e munka szépségeit.


A kitüntetés kapcsán – stílszerűen – egy újabb, felújított jászberényi szakrális emlék tövében beszélgettünk.


- Mit kell tudnunk a Cserőhalmi keresztről, kálváriáról, mely igazán jeles emlék, hiszen 1857-ben Ferenc József és Sissi kiráyné is járt ott, megálltak előtte, amikor Jászberénybe látogattak.- A kálvária talapzatán olvasható latin szöveg szerint 1750-ban állították, de eredeti helye nem itt volt. A mai helyére, azaz a 31-es főút jászfelsőszentgyörgyi elágazásához 1952-ben került,  és akkor egy felújítása is megtörtént. A Cserőhalom Jászberény kiterjedt határában – közel a Zagyva folyásához – egy jellegzetes, minden bizonnyal keltakori homokdombszerű határrész  volt, amit szép lassan elhordtak az itt éltek az évszázadok során. Szakrális emlékeket azért állítottak az emberek, s ha tehették, akkor anyagiakat is áldoztak a felújítására. Erről is van – a hátulján – információ, miszerint 1799-ben nemes Kállay L. renováltatta. Most pedig egy jászberényi lakos, Árvai Imréné hat milliós adományt tett, hogy ezzel néhai férje emlékét is megörökítse.


- Ilyen nemes gesztussal nem először találkozhatunk Jászberényben, más szakrális emlék felújítása során is volt rá példa.- Szerencsére ez így van, és ez egy műemlékes szakember nagy örömére is szolgál. Ez esetben Jászberény városa kétmillióval kiegészítette a felajánlott összeget, s így készülhetett el a restaurálás, a felújítás, melyet Egri Hunor kőrestaurátor művész végzett, akinek több munkája volt már Jászberényben, jól ismeri ezeket a szakrális emlékeket, ismeri a korabeli anyagokat, így nagyon hiteles munkája végeredménye is.


- Egy-egy ilyen felújítási munka során mi a teendője a felügyelőnek?


- Hát, nem kevés, mert részletes kutatás előzi meg. Örökségvédelmi engedély szükséges a munkákhoz, az eredetiség megőrzése fontos szempont. Azonban ismerni kell a létesítmény állításának történetét, azt a kort, amikor az történt, de azt is, hogy abban az időben milyen építőanyagokat használtak. Például a Cserőhalomi Kálvária esetében a szintén jászberényi Babucs Zoltán hadtörténész könyvében talált fotók is segítették a kutatatást. Régi katonai térképek és felvételek alapján igyekeztünk meghatározni az eredeti helyszínt, de a szoborcsoport „szereplőinek” korabeli ruházata is adott feladatot. Szerettük volna, ha a korhű megjelenéshez minden apró elemmel hozzájárulhatunk. A Jász Múzeummal is szoros az együttműködés, hiszen náluk hatalmas adatbázis áll rendelkezésre, ami szintén fontos számunkra.


alt- És a színek?


- Ez is egy kritikus pont volt a felújítás során. A restaurátor, Egri Hunor végzett e téren most is alapos kutatást. Amennyire lehetett, a régi, az eredeti festékek apró maradványának műszeres elemzése után határoztuk meg a színeket. S más esetben is ez az eljárás zajlik. Ez a festett, barokkos szoborcsoport nagy művészi értéket is képvisel, azaz eredetileg is egy míves munka lehetett. A színei nagyon harmonikusak. A restauráláskor ezeket a szempontokat is figyelembe kellett venni.


- A műemléki szakügyintéző számára mi az igazi öröm? Egy szépen felújított emlékmű?- Meglehetősen összetett és sokrétű a mi munkánk. Ennek jelentős része a jogszabályokhoz kötődnek. Nagyon sokféle előírás, olykor tiltás van, s ezt a tulajdonosokkal is meg kell értetni, ami nem egyszerű. A felújítást, rekonstrukciót csak szakmailag a legmagasabb színvonalon érdemes elvégezni, mert akkor lesz igazán korhű, s ezáltal értékes. A jogszabályok pedig változnak, és ezek értelmezése és a gyakorlatba történő átültetése a mi feladatunk. Azaz, meg kell vívni gyakran a magunk harcát egy-egy felújítás, rekonstrukció kapcsán a tulajdonossal, a megrendelővel, a mesterekkel, akik dolgoznak a felújításon. Ám mindig a végeredmény számít. Szerencsére már nem egyedül vagyok a megyében műemléki felügyelő, ketten végezzük ezt a munkát Csák Adrienn kolléganőmmel. Így most enyém a megye északi fele, ami gazdag emlékekben.


- Mi a következő feladat?


- A jászberényi bírósági épület homlokzatainak felújítása – a megfelelő előkészítés után – kezdődik már áprilisban. Ennek előkészítése szinte már be is fejeződött. De újabb szakrális emlék felújításáról is szó van, ugyanis Árvai Imréné egy újabb összeget tervez adni egy másik  emlék karbantartására. Szóval feladat van bőven.


Kiss Erika


Hír megosztása