Fejek hullanak? - Gedei József sajtóközleménye

Nyomtatás

alt

Azok után, hogy az utóbbi időben az országos médiában sok jót nem lehetett hallani Jászberényről (Dalkia-per, Elios közvilágítási pályázat, polgármesteri lakásbérlet), Gedei József sajtóközleményben összegezte véleményét a város első számú vezetőjének és frakciótársainak munkásságáról. A sajtóközleményt az alábbiakban közöljük. 

2015-06-11 15:16:06

 

Azok után, hogy az utóbbi időben az országos médiában sok jót nem lehetett hallani Jászberényről (Dalkia-per, Elios közvilágítási pályázat, polgármesteri lakásbérlet), Gedei József sajtóközleményben összegezte véleményét a város első számú vezetőjének és frakciótársainak munkásságáról. A sajtóközleményt az alábbiakban közöljük.

 

"FEJEK HULLANAK JÁSZBERÉNYBEN?

(Gedei József önkormányzati képviselő sajtóközleménye 2015. 06. 11.)


Szabó Tamás, a képviselő-testület tegnapi ülésén elismerte, hogy részt vett annak a közbeszerzési eljárásnak a lebonyolításában, ahol Orbán Viktor családjához köthető cégek kerültek helyzetbe. Sőt! Találkozott ezen cégek képviselőivel! Amúgy minden rendben - mondja a polgármester. De ha így van, akkor miért suttogják a városháza hivatali folyosóin, hogy a botrányos ügyek miatt két "főtiszt" feje hullik hamarosan, a Szabóé helyett! Ő még marad! Az önkormányzati lakásban is, amibe egy háromgyermekes család előtt nyomta be magát. Hiába kérték, Ő abból, bizony jusztse’ költözik ki.


HÁLÁS KÖSZÖNET ORBÁN VIKTORNAK?


Jászberényi botrányoktól hangos a magyar sajtó. Előbb a Fideszes kórházi modell bukásával összefüggő 750 milliós pervesztés, aztán Szabó Tamás polgármester lakásügye, majd a városi közvilágítás modernizálásával összefüggő kétes közbeszerzési eljárás került az országos érdeklődés középpontjába. Ez utóbbi azért, mert a Nemzeti Nyomozó Iroda büntető eljárást indított a pályázat főszereplői, a Tiborcz István (Orbán Viktor veje) által korábban vezetett, Elios Innovatív Energetikai Zrt., és a Hamar Endre érdekeltségébe tartozó Sistrade Kft. képviselőinek állítólagos versenykorlátozó megállapodása miatt. Az ügy érinti a Jászberényi pályázatot is, amelyet amúgy visszadobott Lázár János mert: “Versenykorlátozó” és “indokolatlanul szűkíti a versenyt”.


Ezen közbeszerzéssel kapcsolatban kérdéseket tettem fel Szabó Tamásnak. A polgármester válaszolt. Szerinte minden rendben van! A közbeszerzés folyamatban van. A büntető ügy pedig sem Jászberényt, sem őt nem érinti. Ugyanakkor elismerte, hogy találkozott a gyanúba került cég(ek) képviselőivel, valamint azt, hogy ő maga is helyet foglal a helyi közbeszerzési bizottságban. 


Alig egy hónapja, hogy Szabó javaslatára, Jászberény képviselő-testülete, levélben fejezete ki hálás köszönetét Orbán Viktornak, hogy átvállalta a perbeli bukás 750 milliós terhét.


Adódik a kérdés: Szabó azért működött közre a versenykorlátozó közbeszerzési eljárásban, hogy ekként is kifejezze háláját Orbán Viktornak, az Elios Innovatív Energetikai Zrt., helyzetbe hozásával?

 

alt
SZABÓ POLGÁRMESTER SZÓSZEGŐ, HANYAG, ÉS ’HŰTLEN’ A HUSZÁRLAKTANYA ÜGYÉBEN IS


A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta a Huszárlaktanya szerződéses kötelezettségének teljesítését és az erről szóló tájékoztatót tudomásul vette. A tájékoztatót én nem fogadtam el, az alábbiak miatt.


Közismert, hogy a város Jász-Nagykun-Szolnok Megye legnagyobb épületegyüttesét, a Huszárlaktanyát, mintegy 10 éve kapta vissza a magyar államtól. Az ingatlan hasznosítására számos terv és ötlet született. A helyi közéletben egyöntetű volt a vélemény, hogy a Huszárlaktanyát nem szabad eladni, figyelemmel a jász elődök törekvéseire is, azaz úgy kell hasznosítani, hogy az a város tulajdonában maradjon.


A 2006-ban felálló új képviselő-testület ennek a követelménynek megfelelően, egyhangúan, elindított egy fejlesztést, Jászberényi Beszállító Tudásközpont (JBTK) néven. A terv gazdasági programját  a kormányzat két milliárd forint támogatásban részesítette. És lehetőség volt arra, hogy újabb, közel egy milliárd forintos támogatást kapjon a projekt turisztikai része is az ÉARFT-től. A kormányzat támogatási döntését követően az Electrolux Kft ügyvezetője azzal állt elő, hogy a megítélt összeget ne a Huszárlaktanyára, hanem a kft. jászberényi irodaépületének fejlesztésére fordítsák, azaz itt valósítsák meg a kutatás-fejlesztési részleget. Ez nem volt lehetséges, ezért a cég kiszállt a projektből. Ugyanakkor az OTP Bank vezetésével számos neves cég, köztük helyiek is, pl. a Kód Kft. írásban tettek szándéknyilatkozatokat, hogy meg kívánják valósítani a projektet oly módon, hogy az ingatlan a város tulajdonában marad. Jászberénynek csupán az ingatlan használatát kellett volna biztosítania. A Fidesz helyi képviselőcsoportja azonban 2008-ban leállította a fejlesztést. Ugyanakkor tagadták, hogy az ingatlan értékesítésére készülnének.


A Fidesz 2010-ben meghirdetett programjában a Huszárlaktanya fejlesztését ígérte. Szabó Tamás perzsa fürdőről vizionált. Az ígéretek, azonban csak papíron maradtak. A Huszárlaktanya fejlesztésének ügyében tervet nem készítettek, ugyanakkor az állag megóvására sem biztosítottak forrást. 2014 évben az ingatlant, szemben korábbi ígéreteikkel, mintegy 150 millió forintért értékesítették, úgy hogy a 2013-as ingatlanforgalmi szakértői véleményben megállapított cirka 250 millió forintos értékből mintegy 100 millió forintot engedtek. Az árcsökkentésnél arra hivatkoztak, hogy sokba kerülne az állagmegóvás, figyelemmel arra is, hogy: „a tető- és födémszerkezet a végső pusztulás előtt áll”. Ezen okból a Huszárlaktanya vevője  födémcserét vállalt. Azonban a bizottsági beszámolóban már csak a szükséges födémcserék elkészültéről kaptunk tájékoztatást. Ebből következik, hogy kisebb volt a födém állagromlása az eredetileg feltételezettnél, amelyre tekintettel a város vezetése vételárkedvezményt adott.


Kétségtelen tény, hogy a Huszárlaktanya vevője az ingatlant, közvetve a város javára is fejleszti. A beruházás sikeres megvalósítása Jászberény érdekét is szolgálja. Ám ez a körülmény nem menti a város vezetésének hanyag, korábbi ígéreteiktől eltérő, és a hűtlen kezelés alapos gyanúját felvető eljárását.


Hanyag volt a város vezetése, mert hagyta leromlani az épület állagát a 2011 évben, ingatlanforgalmi szakértői véleményekben megállapított közel 500 millió forintról a 2013 évi márciusi szakértői véleményekben megállapított mintegy 250 millió forintra. Két év alatt a fideszes városvezetés 250 millió forintos állagromlásról kapott hivatalos véleményt, ennek ellenére a rákövetkező fél évben (2013 márciusától 2013 októberéig) sem tett semmit a további romlás megakadályozására. Fél év után, egy további szakértői vélemény szerint újabb jelentős állagromlás következett be. Hogy még szemléletesebben lássuk a városvezetés hanyag hozzáállásának következményét, jelzem azt, hogy a Huszárlaktanya két külön hrsz.-ú területből áll. Csak az egyik területen áll értékesebb épület, a másik lényegében csak egy terület. Ez utóbbi értéke, a szakértői vélemény szerint mintegy 150 millió forint volt. Itt állagromlásról beszélni nem lehet. A másik terület, amelyen a főépület áll mintegy 350 milliós értéket képviselt 2011-ben. Az állagromlás miatt (?) ezt a területet a vevő, lényegében ajándékba kapta, hiszen nagyságrendileg ilyen vételárkedvezményt kapott. A 350 millió forintos vételárkedvezményt érdemes összevetni a legutóbbi szakértői véleményben, „jó karban tartás” becsült legkisebb, 100 millió forintos összegével. 


A városvezetés nem tartotta be a választóinak tett ígéretét. A Fidesz azt ígérte, hogy nem adják el a Huszárlaktanyát, sőt „perzsa fürdőt” valósítanak meg benne. Tagadták, hogy a Huszárlaktanya értékesítésére készülnek. Utóbb mégis eladták az ingatlant.


A városvezetés a Huszárlaktanya ügyében „hűtlenül” járt el, mert a Huszárlaktanya, mint városi vagyon állagának fenntartásában, kezelésében előírt és vállalt kötelezettségeit megszegte és ezzel vagyoni hátrányt okozott Jászberénynek."
 


Hír megosztása